QGIS.DK | Orientering vedr. generalforsamling 2020 og brugermødet
1768
post-template-default,single,single-post,postid-1768,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-9.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Orientering vedr. generalforsamling 2020 og brugermødet

Orientering vedr. Generalforsamling 2020 og brugermødet

QGIS-bestyrelsen har på onsdagens ordinære bestyrelsesmøde besluttet af aflyse brugergruppemødet og generalforsamlingen d. 19. marts i Odense.

Aflysningen betyder at vi ikke mødes og afholder brugergruppemødet og generalforsamlingen fysisk.

Vi bliver alle i større eller mindre grad opfordret til ikke at mødes i større forsamlinger pga. smitterisikoen ved Covid-19.

Bestyrelsen har besluttet at forsøge at gennemføre vores ordinære generalforsamling ved at indkalde til et online-møde.

Til gennemførelse har vi valgt at benytte et online-møde-værktøj der hedder ZOOM. I vil få en beskrivelse af, hvordan i tilslutter jer mødet i løbet af næste uge.

De brugere der allerede har tilmeldt sig via vores almindelige tilmeldingsblanket vil få tilsendt et link til at kunne deltage i generalforsamlingen.

Der er stadig åben for tilmelding og derfor kan du stadig sikre dig en plads til dette års anderledes generalforsamling, men vi lukker for tilmeldingen

tirsdag d. 17. marts 2020 kl. 12.00.

Arrangementet omkring brugergruppemødet er ikke spildt – vi vil forsøge, hvis muligt, at afholde det inden vi går på sommerferie – eller til vores arrangement før Kortdage 2020 i Aalborg.

Indkaldelse til ONLINE ordinær Generalforsamling 2020

Dagsorden for Generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for 2019
 5. Planer for det kommende år
 6. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent
 7. Eventuelle forslag til afstemning
 8. Valg af bestyrelse og suppleanter
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

Ad. punkt 4:
Brugergruppens regnskab for 2019 kan du læse her (link).

Ad. punkt 6:
Bestyrelsens forslag til budget for 2020 kan du læse her (link).

Ad. punkt 7:
Der er ikke indkommet forslag til behandling.
Generalforsamlingen kan ikke behandle punkter, som ikke er på dagsordenen, eller punkter som ikke er blevet varslet på behørig vis i overensstemmelse med gældende vedtægter.

Ad. punkt 8:
Følgende er på valg til bestyrelsen:

 • Bestyrelsesmedlem Danny Morck (Ballerup Kommune)
 • Bestyrelsesmedlem Michael (COWI)
 • Bestyrelsesmedlem Klaus (NotioGIS)
 • Bestyrelsesmedlem Winnie (Geopoint)
 • Suppleant Lene Fischer (Københavns Universitet)
 • Suppleant Bo Victor (Aestas)
 • Suppleant Lars Dalgaard (Ballerup Kommune)