Page 1 of 1

Automatisk nummerering af polygoner

Posted: Thu 6. Dec 2018 15:37
by PKH
Hej
Jeg har brug for et godt råd så man kan nummerere en række polygoner fortløbende og (halv)automatisk. Jeg forestiller mig at man laver et linie-lag og tegner en linie, der passerer polygonerne, og hver gang linien passerer et polygon lægges et tal til i nummerkolonnen i tabellen, der hører til laget. Der er allerede en lignende funktion "tilføj autoinkrementelt felt" under vektortabel i processeringsværktøjskassen. Men så vidt jeg kan se fungerer den kun i databasedelen og ikke i den grafiske del.
Er der nogen der har et fif til at løse dette problem vil jeg blive meget glad
MVH
Preben Klarskov Hansen