Page 1 of 1

Funding - installationsopsætning af QGIS3 til Mac/iOS

Posted: Wed 9. Jan 2019 10:38
by Danny Morck
V i er i bestyrelsen blevet gjort opmærksom på at der er startet en crowdfunding-kampagne med formålet om at udvikle en lettere opsætning til installation af QGIS3 til Mac-brugerne. Bestyrelsen mener projektet har en væsentlig relevans for brugerne og derfor vi sætter fokus på det.
Derfor påtænker bestyrelsen også at ville støtte projektet og opfordrer til at andre også gør det. Bemærk at der er en snarlig deadline.
Tråden her har til formål at brugerne kan komme med input og vidensdeling omkring projektet og andet relevant.

Kampagnen kan findes her: https://lutraconsulting.github.io/qgis- ... dyyENDBkJc

På vegne af bestyrelsen, Danny Morck

Re: Funding - installationsopæstning af QGIS3 til Mac/iOS

Posted: Wed 9. Jan 2019 10:46
by pellegoeg
Hej,

Fantastisk I vil støtte op om det. Vil I åbne for at vi hver især kan bidrage til projektet via foreningen?

Som det er nu, så skal der gives til savn på mindst 100 euro, hvis vi som enkelt brugere vil være med på fundingen. Et beløb jeg ikke synes fordre til at enkelt brugere kan bidrage.
Så hvis vi kan pulje vores bidrag via foreningen vil det være fedt.

Jeg selv tænker på at støtte med 30 euro ~223 kr

Det er LutraConsulting der står bag, crowdfunding siden er på:
https://www.lutraconsulting.co.uk/crowd ... acos-qgis/

På deres hjemme https://lutraconsulting.github.io/qgis-mac-packager/ kan man få en forsmag på deres pakke, som hvis crowdfundingen går igennem, så vil denne udvikles til at blive en strømlinet pakke, der publiceres på qgis.com og vi vil modtage opdateringer til vores yndlings gis program lige så hurtigt som linux/windows brugere :-)

Re: Funding - installationsopsætning af QGIS3 til Mac/iOS

Posted: Sat 12. Jan 2019 10:15
by pellegoeg
En henstilling fra lutra consulting, så skal overskriften skal ændres ved at iOS slettes, da det kan forstås for folk at der er tale om en udgivelse til iOS enheder (iPad/iPhone).

Re: Funding - installationsopsætning af QGIS3 til Mac/iOS

Posted: Thu 17. Jan 2019 10:37
by Jacob Arpe
Bestyrelsen i QGIS Brugergruppe Danmark holdt møde onsdag d. 16. marts og der blev det besluttet at støtte med 400 € (ca. 3.000 dkr.)

Hvis der sidder brugere derude, som selv ønsker at støtte, men med et lavere beløbet, så vil brugergruppen gerne stå for at bidraget bliver sendt videre sammen med de 400 €.

En privat donation skal overføres til foreningens konto og mærkes "Donation - Mac".
Reg.nr.: 4845
Kontonr.: 4849041010

Hvis målet på de 8.500 € i den samlede crowdfunding ikke opnås, betales pengene ikke tilbage, men indgår i en senere samlet donation til QGIS.org