Modificering af DHM Overflade

Funktioner og processering relateret til rasterdata
Post Reply
nielshm
Posts: 5
Joined: Tue 24. Jan 2017 10:33

Modificering af DHM Overflade

Post by nielshm »

Jeg sidder med en opgave, hvor jeg skal lave terrænanalyse vedr. synlighed af nyt byggeri.
DHM Overflade bruges som til beregning af synlighed i forhold til bygninger og træer.
Der er opført et par nye huse siden sidste flyscanning, så hvordan får jeg lavet en rettelse eller tilføjelse til Geotiff filen?
Jeg ville jo gerne bare kunne skitsere omrids, angive en bygningshøjde rent omtrentligt, og så smelte det sammen med .tif filen.

Jeg har bøvlet meget med at konvertere vektor til raster, men jeg går kold i det. Mange Youtube videoer bruger en ældre QGIS, og jeg kan ikke genkende brugerfladen længere.
Jeg kan heller ikke finde ud af hvordan jeg tilføjer højder.

Nogen som kan hjælpe mig fornuftigt videre??

nielshm
Posts: 5
Joined: Tue 24. Jan 2017 10:33

Re: Modificering af DHM Overflade

Post by nielshm »

Jeg fandt en løsning. Den er sikkert totalt amatøragtig og ganske håbløs, men det løser mit behov.
Jeg vedhæfter lidt billeder fra processen, så måske kan I andre også få gavn af dem.
1. Der oprettes et nyt shape lag. Hvis det bliver som linier, så opfattes geometrien som et hegn, og ikke som en massiv sammenhængende konstruktion. Jeg vælger at oprette som polygon.
Tilføj en ekstra attribut som decimaltal, som skal indeholde højdekoten. Angiv en præcision, f.eks "3".
2. Med tegneværktøjerne optegnes omridset, højreklik for at afslutte og angiv i højdeværdi i rette det felt der lige er oprettet.
3. Konverter vektor til raster i Raster menuen. Vælg feltet med koter som det der skal genereres ud fra (burn-in) Output rasterenheder sættes til georeference. Højde/Breddeopløsning sættes til 0,4. Til outputudbredelsen vælges omridset af DHM laget, i dette tilfælde 1 km2 af overflademodellen (1000x1000 m.) OG KØR.
4. Nu oprettes et nyt rasterlag, og sidste skridt i processen er at flette den oprindelige overflademodel og den nye klods sammen.
5. Som en slutkontrol kan I prøve om I kan generere koteudtræk.

På den måde kan omrids af nybyggede huse meget groft tilføjes en lidt forældet overflademodel.
Bemærk at den kotehøjde som angives til shapelaget er koten regnet fra kote 0, og ikke den kote som regnes fra terrænet. Så hvis terrænet er i kote 65 og huset er 5 m. højt, så hedder koten på polygonen 70.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

Post Reply