QGIS.DK | QGIS Brugermøde og generalforsamling 2019
1572
post-template-default,single,single-post,postid-1572,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-9.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
9

QGIS Brugermøde og generalforsamling 2019

Dato: D. 7. marts 2019 kl. 9.30 – 16.00

Sted: Phønix, Schacksgade 39, 5000 Odense C

Pris: 350 kr for firmamedlemmer og personlige medlemmer. 75 kr for studerende, pensionister og arbejdssøgende. Medlemsskab af QGIS Brugergruppe Danmark er nødvendigt.

Tilmelding:  Tilmeldingsfristen er overstået.

Program 

Der kan forekomme ændringer af programmet. Læs mere om de enkelte oplæg nedenfor:

09.30-10.00: Registrering og morgenmad
10.00-10.10: Velkomst v. Jacob Arpe, QGIS-bestyrelsen
10.10-10.25: Introduktion til QGIS-organisationen v. Jacob Arpe, QGIS-bestyrelsen
10.30-10.55: QField v. David Signer, OpenGIS.ch
11.00-11.25: Brug af QGIS hos Vejdirektoratet v. Kirstine Rokholm Jensen, Vejdirektoratet
11.30-11.35: Introduktion til Tour de QGIS
11.40-11.55: Session 1 – runde 1
12.00-12.15: Session 1 – runde 2
12.15 – 12.45: Frokost og fællesfoto
12.50-13.05: Session 2 – runde 1
13.10-13.25: Session 2 – runde 1
13.35-14.00: Vejen til frie floating car data v. Pelle Rosenbeck Gøeg, Aalborg Universitet Workshop: Data collection with QField  m. David Signer (maks. 20 deltagere)
14.05-14.25: QGIS i Ulande – når Open Source virkelig gør en forskel! v. Helle Vittinghus, NIRAS
14.30-14.45: Nye værktøjer og funktioner i QGIS 3.6 v. Mie Winstrup, Septima
14.45-15.00: Ekstraordinær generalforsamling
15.00-15.55: Ordinær generalforsamling
15.55-16.00: Afslutning

Beskrivelse af plenum-oplæg

En introduktion til QGIS-organisationen v. Jacob Arpe, QGIS Bestyrelsen
Jacob vil give en introduktion til QGIS-organisationen, herunder den danske brugergruppes rolle, samt gennemgå den nuværende udvikling af QGIS-versioner, samt tankerne om en ændring af frekvens af versionsfrigivelsen.

Se slides her.

QField v. David Signer, OpenGIS.ch
Vi har inviteret David til at fortælle om QField. David arbejder til dagligt med at udvikle QField hos det schweiziske firma OpenGIS.ch. QField er en open source Android App til at indsamle data i felten, hvor opsætningen laves i QGIS. Dette oplæg holdes på engelsk.

Davids beskrivelse af sit oplæg: “Data collection often takes place in the field. For this, QField is the ideal side-kick to QGIS. It is optimized for mobile devices, so come rain or shine, data collection is a breeze even when away from your desk. In this presentation we will show you the most important features currently available.”

QGIS i Vejdirektoratet – GIS i en CAD-verden v. Kirstine Rokholm Jensen, Vejdirektoratet
Kirstine vil fortælle om, hvordan de er begyndt at anvende QGIS i Vejdirektoratet. Vejdirektoratet har traditionelt været en CAD-verden, hvor de fleste data om vejene bliver skabt i CAD. De senere år er der kommet mere fokus på GIS og dets anvendelse til visualisering og editering af data. I den forbindelse anvendes QGIS i flere og flere opgaver – bl.a. til at lave systemer til håndtering af markskader i forbindelse med anlægsprojekter.

Se slides her.

Vejen til frie floating car data v. Pelle Rosenbeck Gøeg, Aalborg Universitet
Pelle vil fortælle om sit arbejde med anonymisering af floating car data ved Aalborg Universitet, hvor han gemme data i PostgreSQL-database og bruger QGIS til at se på sine data. En halvmillard gps punker fra 300 biler er blevet anonymiseret og ventes publiceret ved en konference senere i år.

Se slides her.

Nye værktøjer og funktioner i QGIS 3.6 v. Mie Winstrup, Septima
Mie vil vise nogle af de væsentligste ændringer samt nye værktøjer og funktioner, der er med i den nyeste version af QGIS – QGIS 3.6.

Se slides her.

Beskrivelse af oplæg i Tour-de-QGIS

Søgninger i QGIS v. Klavs Pihlkjær, Septima
QGIS’ nye locator-funktion er stærk, altid synlig og nem at udvide med nye søgetyper. Klavs vil vise eksempler på udvidelser af locator-funktionen, samt vise pluginet Septima Search, som tilbyder søgninger på tværs af egne-, tredieparts- og offentlige data. I dette plugin bruges locator dog ikke til at udstille søgeresultater, men hvorfor ikke? Det vil Klavs komme ind på.

Lokalplansbilag i QGIS v. Rasmus Slot og Jonas Dreves Glass, Solrød Kommune
Rasmus og Jonas vil præsentere lokalplanlæggernes arbejdsgang med udarbejdelse af kortbilag til lokalplaner. Oplægget kommer blandt andet til at handle om et QGIS plugin til at sætte mange filtre på en gang, og lidt om hvordan databasen bruges. De kommer også ind på kommunikationen med planfolk – ikke mindst et vinkort med korttyperne.

Se slides her.

Atlas, virtuellelag og udtryk v. Mie Winstrup, Septima
Mie vil vise hvordan man kan bruge virtuelle lag og opsætte udtryk, der kan bruges i sammen med atlasfunktionen. Dette kan fx bruges til gøre det lettere hurtigt at få lavet kort over sneruter.

Eksperimentér med nogle af eksemplerne ved at downloade denne mappe.

QGIS i Forsyningssektoren v. Morten Storm, ArtoGIS
Morten vil vise hvordan QGIS anvendes hos deres forsyningskunder.

Se slides her.

Geopackage på Kortforsyningen v. Nikolaj Persson, Kortforsyningen, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivsering
Nikolaj vil fortælle om de muligheder, der ligger i at kunne distribuere flere forskellige featuretyper samt rasterdata i en enkelt fil (.gpkg) og hvordan det kombineret med et meget kompakt filformat, kan muliggøre distributionen af opdateret data bag eks. hele WMS/WFS-tjenester, 1 til 1 på Kortforsyningen.

Se slides her.

Time Manager-plugin’et og WMS med tid v. Asger , Septima
Asger vil vise, hvordan Time Manager pluginet kan fungere samme med WMS-data udstillet med tidsvariabel, samt give nogle eksempler på hvordan dette kan bruges.

Beskrivelse af QField workshop: Data collection with QField (bliver holdt på engelsk)

Data collection with QField. Whether you have done it before out there in the world or you are still dreaming of it in your office, in this workshop you will learn everything you need to be prepared for your next QField adventure. We will go through the configuration of the widgets, generate offline projects containing the data for the mobile usage, play with QField and synchronize the collected data back to the base system. Just bring your computer with QGIS 3.4. installed and your mobile device.

David is a software engineer at the Swiss company OPENGIS.ch, mainly spending the time in programming on QGIS core and plugins, QField and individual PostGIS solutions. As a company we do a lot of support, training, consultancy and maintenance on the customers geospatial stack.

Ekstraordinær generalforsamling

Ved generalforsamlingen i marts 2018 havde bestyrelsen to forslag på dagsorden. Der var desværre ikke nok stemmeberettigede mødt op til at kunne stemme om vedtægtsændringer. Læs evt. referatet fra 2018. Derfor afholdes ekstraordinær generalforsamling før den ordinære generalforsamling, hvor disse to afstemningspunkter er på dagsordenen.

Dagsorden:

 • 1. Valg af dirigent
 • 2. Valg af referent
 • 3. Forslag til afstemning

 

Ad. pkt. 3:
Forslag 1 til afstemning:
Bestyrelsen ønsker at ændre den nuværende § 17, da denne indeholder formuleringsfejl.
Nuværende § 17:

§ 17: Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen med 21 (enogtyve) dages varsel, såfremt ¼ af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom til bestyrelsen, eller såfremt bestyrelsen selv ønsker det. Sammen med begæring om ekstraordinær generalforsamling fremsendes en dagsorden med de punkter, der ønskes behandlet. QGIS Brugergruppe Danmark Bestyrelsen
Ønskes ændret til:
§ 17: Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen med 21 (enogtyve) dages varsel, såfremt ¼ af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom til bestyrelsen, eller såfremt bestyrelsen selv ønsker det. Sammen med begæring om ekstraordinær generalforsamling fremsendes en dagsorden med de punkter, der ønskes behandlet til bestyrelsen i QGIS Brugergruppe Danmark.

Forslag 2 til afstemning:
Bestyrelsen ønsker at ændre den nuværende § 18, så vi muliggør to nye bestyrelsesmedlemmer. Dette gør vi, da vi ønsker at kunne involvere to mere i bestyrelsesarbejdet – og forhåbentligt få en bredere medlemsgruppe repræsenteret. Desuden synes vi, at det er vigtigt at specificere, at et bestyrelsesmedlem skal være medlem af brugergruppen.

Nuværende § 18:
§ 18: Foreningen ledes af en bestyrelse på op til 7 (syv) personer, som vælges på den årlige generalforsamling for 2 (to) år ad gangen. Derudover vælges på generalforsamlingen så vidt […]

Ønskes ændret til:
§ 18: Foreningen ledes af en bestyrelse på op til 9 (ni) personer, som vælges på den årlige generalforsamling for 2 (to) år ad gangen. Derudover vælges på generalforsamlingen så vidt […]

Yderligere tilføjelse til § 18:
[…] muligt mindst 2 (to) suppleanter for 1 (ét) år af gangen. Hvert medlem i bestyrelsen er på valg for 2 (to) år af gangen. Ved den stiftende generalforsamling er halvdelen af medlemmerne på valg for 1 (ét) år.

Ønskes ændret til:
[…] muligt mindst 2 (to) suppleanter for 1 (ét) år af gangen. Kun medlemmer af foreningen er valgbar til bestyrelsen. Hvert medlem i bestyrelsen er på valg for 2 (to) år af gangen. Ved den stiftende generalforsamling er halvdelen af medlemmerne på valg for 1 (ét) år.

Ordinær generalforsamling

Dagsorden for Generalforsamlingen:

 • 1. Valg af dirigent
 • 2. Valg af referent
 • 3. Bestyrelsens beretning
 • 4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for 2018
 • 5. Planer for det kommende år
 • 6. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent
 • 7. Eventuelle forslag til afstemning
 • 8. Valg af bestyrelse og suppleanter
 • 9. Valg af revisor
 • 10. Eventuelt

 

Ad. punkt 4:
Brugergruppens regnskab for 2018 kan du læse her (link).

Ad. punkt 6:
Bestyrelsens forslag til budget for 2019 kan du læse her (link).

Ad. punkt 7:
Ingen forslag modtaget.

Ad. punkt 8:
Følgende er på valg til bestyrelsen:

 • Bestyrelsesmedlem Jacob Arpe, Kalundborg Kommune
 • Bestyrelsesmedlem Mie Winstrup, Septima
 • Bestyrelsesmedlem Tom Weber, Styrelsen for Datafordeling og Effektivisering
 • Bestyrelsesmedlem Morten Bilde Kias, Vurderingsstyrelsen
 • Suppleant Lene Fischer, Skovskolen Københavns Universitet
 • Suppleant Bo Victor Thomsen, LIFA A/S
 • Suppleant Peter Jørgensen, Odense Kommune