Ideer til QGIS Brugergruppe arrangementer

Post Reply
miewinstrup
Posts: 39
Joined: Wed 2. Mar 2016 09:34
Location: København

Ideer til QGIS Brugergruppe arrangementer

Post by miewinstrup »

I evalueringen af QGIS Brugermødet d. 10 marts 2016, bad vi jer om at komme med ideer til fremtidige arrangementer. Der kom mange gode forslag, bl.a.:

- Hands-on workshops
- Workshops målrettet Mapinfo brugere eller ArcGIS brugere, dvs. hvordan man gør ting i QGIS som man er vandt til i MapInfo/ArcMap
- QGIS Brugerkursus
- Hands-on QGIS kurser
- Vidensdelingsarrangementer, hvor man f.eks. taler om nye funktionaliteter, tips og tricks, bugs, ønsker til nye funktioner osv.
- Hvordan man udvikler plugins til QGIS
- Arrangementer med nørde temaer bl.a. Python og PostGIS
- Korte møder i stil med 'So ein GIS Ding'-arrangementerne (Afholdes gennem Unge GIS-brugere)
- "How to" af forskellige aspekter af QGIS implementering, f.eks. Installation, opsætning til database, generering af kort, digitaliseringstemplates m. pythonlogik. Brugen af andre systemer i forbindelse med QGIS: GDAL/OGR, Postgres/PostGIS, MS-SQLServer, QGIS Server, GeoServer.
- Fælles bustur til Bonn ;-)
- Implementering af spatiale databaser (Postgis/PostgresQL) i en kommune eller region i et senarie, hvor QGIS planlægges at skulle indtage en fremtrædende rolle som organisationens GIS-platform: Organisering, administration af brugere og data, opdateringer, dataproduktion, distribution og integration med mobile enheder og webløsninger. Samspil med andre desktop GIS-klienter Performance. Fordele og ulemper, ressourcer og kompetencer, faldgrupper, Økonomi
- Jævnlige QGIS-brugergruppe-møder (1-2 årligt) til erfaringsudvekslingen og networking. Best practice - fremvisninger af enkelte kommuner Fælles udvikling etc.
- Flere hands On møder, hvor man kan gå i dybden.
- QGIS workshop for begyndere
- PostGIS og implementering af dette i en organisation

Vi (bestyrelsen) vil meget gerne opfordre til at I bruger dette forum til at komme med ideer til arrangementet - og melde til os hvis I ønsker at stå for et arrangement.
Mie Winstrup
Septima

Post Reply