Nyhedsbrev – juni 2016
69
post-template-default,single,single-post,postid-69,single-format-standard,bridge-core-3.0.5,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-29.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive

Nyhedsbrev – juni 2016

Nyt fra bestyrelsen     

QGIS Brugergruppe Danmark ønsker at afholde to QGIS-eftermiddagsevents til efteråret i henholdsvis København og Kolding. København er fastsat til den 21. september (om eftermiddagen), og vi forventer at dagen i Kolding bliver i uge 39. For at disse events kan blive realiseret, så har vi brug for jeres hjælp til fastlæggelse af programmet og til at få det hele kørt i stilling. Så vi håber meget, at der er nogen som vil være med til dette. Hold jer endelig ikke tilbage og send en mail til info@qgis.dk.

Den 24. – 26. august 2016 afholdes FOSS4G i Bonn, Tyskland. I brugergruppens budget er der sat penge af til at sende nogle til FOSS4G, så vi kan få mere open-source viden til Danmark. Bestyrelsen har besluttet at nogle af de afsatte penge bruges til at give studerende mulighed for at få sponsoreret turen derned, såfremt de hjælper til med afholdelse af selve konferencen (50% af tiden). William fra DTU sendte en fin beskrivelse af hvorfor han ønsker at deltage i FOSS4G, så vi er glade for at kunne sende ham afsted til FOSS4G. Flere medarbejdere fra landets kommuner, styrelser og virksomheder deltager i FOSS4G.

Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøde hver måned, men pga. sommerferien springer vi juli måned over. Det skal ikke være nogen hindring i, at kunne kontakte bestyrelsen hen over sommeren, hvis det bliver nødvendigt.

Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god sommer og ser frem til et spændende efterår!
/Formanden


GIS og Arkæologi – fra MapInfo til QGIS
Af Jeppe Færch-Jensen, Museum Sydøstdanmark
Danske museer med arkæologisk ansvar har gennem de sidste 15-20 år brugt GIS som et dagligdags redskab til registrering og analyse af arkæologiske udgravninger og på denne baggrund i stigende omfang også til sagsbehandling.

Den spæde start bestod i at orientere og digitalisere håndtegnede udgravningsplaner, der som oftest blev optaget i 1:50 med blyant på vandfast tegnefilm. Senere, som teknologien modnedes og prisen faldt på opmålingsudstyr, er opmåling med GPS eller totalstation blevet standard på de fleste udgravninger, og et standardiseret kodebibliotek til opmålingsbrug er udviklet, ud fra hvilket en kommasepareret eksportfil kan omsættes til forskellige geometrityper.

Analogien til den håndtegnede udgravningsplan lever dog i bedste velgående og er for rigtig mange (måske især ældre) arkæologer idealet for, hvordan en registrering bør foregå, til trods for den store risiko for forskellige lokale afvigelser i stilarter og tegnforklaringer en sådan registrering indebærer.

Lidt forsimplet kan man sige at danske museer historiske set har været bundet til MapInfo, hvad angår software til håndtering af GIS og opmålingsdata fra arkæologiske udgravninger. Denne binding stammer fra 1997, hvor det daværende DKC (Det Kulturhistoriske Centralregister) besluttede at anbefale MapInfo som standard i museumsverdenen, og samtidig indgik en samkøbsaftale, i daglig tale ”museumsaftalen”. Aftalen varetages i dag af Slots- og Kulturstyrelsen som har kontakten til COWI, der er nuværende udbyder af softwarepakken.

Denne historiske binding har naturligvis medført at flere generationer af danske arkæologer er præget i én bestemt retning, hvad angår GIS. Mange har en basisviden med sig fra deres universitet og benytter sig siden af et fast, men begrænset sæt værktøjer i deres problemløsning, evt. suppleret med lidt sidemandsoplæring ude på museerne. I overvejende grad må GIS siges at anvendes som et avanceret tegneredskab, idet den skalérbare vektorgrafik er en glimrende analogi til de håndtegnede udgravningsplaner.

På Museum Sydøstdanmark har vi imidlertid truffet en beslutning om at udvide vores horisont og med tiden opkvalificere museets arkæologer på GIS fronten ved en trinvis overgang til QGIS. Til en begyndelse skal der selvfølgelig finde en oplæring sted, som sigter mod at overføre de vante arbejdsgange fra MapInfo til QGIS. Sidenhen er mulighederne mange, men et af de mere oplagte steder at opkvalificere det videnskabelige arbejde, er fx at analysere hustomters beliggenhed i forhold til terrænhældning. Hele projektet er imødeset med forsigtig nysgerrighed (for ikke at sige en vis portion skepsis), ikke kun blandt de som står for skud i første omgang, men også fra en række andre museer, som er spændte på at følge udviklingen og høste erfaringer.


2nd International QGIS konference og Hackfest i Girona, Spanien
Af Lene Fischer, Københavns Universitet – Skovskolen
I sidste uge af maj, var der samling af udviklerne og brugere i Girona. Ugen var en kombination af den spanske FOSS4G konference (Free and Open Source Software for Geospatial) og QGIS konference. Den startede med 9 forskellige workshops og en hel dag med konference. Jeg afholdt workshop med fokus på rastergis  og Bo Thomsen fra Frederikssund kommune holdt et foredrag om overgangen fra flade filer til database og QGIS.

Hvorfor drage til Spanien for dette?
Du har sikkert hørt om ”Hackfest” og tror måske at det er et drikkelag med sang og musik ud på de små timer – intet kan være mere forkert. På nær det med de små timer. 40-50 mennesker fra QGIS verdenen mødes – (sam)arbejder på mange forskellige projekter og planlægger det videre udviklingsforløb for QGIS. For det første er der mange spændende ting at lære, og for det andet deltager man i det internationale samarbejde. Der udveksles idéer og idéerne bliver ført ud i livet. Der er ganske kort fra udvikler til bruger, og man skal ikke være ekspert for at deltage. Jeg er ikke selv programmør, men bruger QGIS ganske meget, så min viden er lige så vigtig for programmet som en programmør. Ved Hackfesten i Nødebo sidste år talte jeg med Nyall Dawson fra Australien om farvelægning med klassificering. Vores studerende var irriteret over at skulle farvelægge 83 forskellige farver til skovkort – det kunne gøres smartere. Og 2 timer senere kom Nyall med udvidelsen. Nu går det ikke altid så stærkt… men ved at være der og komme med idéer så sker der noget.

QGIS 2.16 Nødebo
I år var det også spændende på en anden vinkel. Danmark er virkelig med i næste version 2.16. Hjemme i Danmark sad Asger Petersen fra Septima og udviklede en ’Hillshade on the Fly’ og via mail og GitHub fik han sammen med Nathan Woodrow udviklet denne funktion. Og så kommer QGIS 2.16 til at hedde Nødebo. Jeg har lavet en lille sjov video hvor alle udviklerne fra hackfesten udtaler Nødebo…

Og hvorfor så Nødebo – jo sidste år afholdt vi den første internationale QGIS konference og til næste år bliver det Summer camp. Men for at det hele ikke bare skal være internationalt – så afholder vi i uge 32 en QGIS arbejdsuge i Nødebo. Læs mere her – og kom og vær’ med!

Hackfest i Girona

Oversættelse af QGIS til dansk 
Af Mie Winstrup, Septima
En lille skare mødtes torsdag d. 28. april hos Ballerup Kommune for at oversætte den resterende del af QGIS til dansk. Under kyndig vejledning fra Jacob Overgaard Madsen (Udvikler ved EG A/S) gik vi igang med oversættelserne. Da vi startede manglede lidt over 5000 sætninger at blive oversat, dette tal var nede på 3687 sætninger ved dagens afslutning. Sidenhen er flere sætninger blevet oversat, så nu mangler blot 600 sætninger før QGIS er fuldt oversat til dansk – ihvertfald indtil der kommer nye opdateringer af QGIS.

Sådan foregår oversættelse af QGIS til dansk:
QGIS bliver oversat til dansk med det webbaserede program, Transifex. Transifex er et oversættelsesprogram hvortil alle sætninger i QGIS automatisk bliver udtrukket. Når man skal oversætte en ny sætning, er der forslag til hvordan denne kan oversættes. Disse forslag er baseret på tidligere oversættelser af lignende sætninger, hvilket er med til at ordene oversættes ens, så oversættelserne holdes så konsistente som muligt.

Vil du hjælpe med at lave oversættelser, så kontakt bestyrelsen (info@qgis.dk).

Her ses et eksempel på Transifex
Oversættelsesteamet. Mik mangler på billedet.

Nyhedsbrevets smarte plugin(s)
Af Lene Fischer, Københavns Universitet – Skovskolen
‘Mask’ – til kartografisk at nedtone områder og labels udenfor valgt(e) polygoner 
Pluginet ‘Mask’ er designet for at gøre det nemt hurtigt at lave en kartografisk maskering af et område, så det valgte område bliver fremhævet ved at nedtone det resterende område. Labels udenfor det valgte område bliver filtreret væk.

‘Mask’ kan hentes fra QGIS Plugin Repository og bliver gemt under Plugin-menuen. Maskeringsfunktionen kan først aktiveres når der er valgt et eller flere områder, eller der allerede findes en ‘maske’ i lagpanelet.

Kort fortalt fungerer pluginet således:

  1. De områder som skal fremhæves (ved ikke at blive nedtonet) udvælges
  2. Pluginet aktiveres (Plugins –> Mask –> Create a mask)
  3. I dialogboksen under ‘Edit’ vælges symbolikken som skal bruges til nedtoning, bl.a. farve og farvelægningsmetode. I dialogboksen findes desuden andre indstillinger som man kan justerere på alt efter behov. Klik på ‘OK’
  4. Laget med maskeringen bliver tilføjet til lagpanelet.

Se pluginet demonstreret her.

Her ses et eksempel på hvordan man kan bruge Mask-plugin til kartografisk at fremhæve polygoner vha. nedtoning. Fem polygoner er udvalgt og de resterende omkringliggende polygoner er nedtonet. Det er kun labels for de fem valgte polygoner der vises.
‘Clip Multiple Layers’ – til at klippe alle vektor/rasterlag fra en QGIS-projektfil
Pluginet ‘Clip Multiple Layers’ er brugbart hvis man ønsker at klippe (beskære) alle vektor/rasterlag i et QGIS-projekt udfra et vektorlag (en maske). De klippede raster/vektorlag gemmes i en ny mappe der hvor QGIS-projektet er gemt.Plugin’et kan hentes fra QGIS Plugin Repository. Kort fortalt fungerer pluginet således:

  1. Toolet aktiveres fra Plugins–>ClipMultipleLayers eller fra knappen 
  2. QGIS-projektet (qgs-filen) skal være gemt. Det er i denne mappe, at de klippede data gemmes.
  3. I toolets dialogboks specificeres det vektorlag der skal bruges til at klippe de andre lag udfra. Klik på
  4. Når toolet er færdigt, så kan de klippede raster/vektorlag tilføjes til QGIS ved at browse til mappen hvor qgs-filen er gemt. I denne mappe er der oprettet en undermapper der hedder ‘Output’. Denne mappe indeholder to mapper. hhv. ’Raster’ og ’Vector’ hvor de klippede data findes.

Ulemper:

  • For at kunne skelne data og undgå overskrivning, skal man huske at gemme en ny projektmappe til hvert udklip.
  • Vektordata må ikke indeholde z-værdier. I visse data fra Kortforsyningen er der automatisk gemt en Z-dimension. Der kommer en fejlmeddelse hvis pluginet forsøges brugt til at klippe disse lag.

Vejledning til dette plugin findes her.

Her ses dialogboksen til pluginet, samt de resulterende lag, hvor bygningslaget er klippet udfra scratchlaget.

Har du en god QGIS historie…..?

… det kan være en smart funktion i QGIS, interessant brug af QGIS eller noget helt tredje, så send denne til info@qgis.dk.