QGIS Brugermøde og Generalforsamling 2022
2508
post-template-default,single,single-post,postid-2508,single-format-standard,bridge-core-3.0.5,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-29.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive
9

QGIS Brugermøde og Generalforsamling 2022

Dato: D. 5. maj 2022 kl. 9.30 – 15.30

Sted: Phønix, Schacksgade 39, 5000 Odense C

Pris: 250 kr. Er du studerende, pensionist eller arbejdssøgende så er prisen 75 kr

Tilmelding: Tilmeldingen er lukket.

Program 

Der kan forekomme ændringer af programmet. Læs mere om de enkelte oplæg nedenfor:

09.30 – 10.00: Registrering og morgenmad
10.00 – 10.15: Velkomst v. Jacob Arpe, QGIS-bestyrelsen
10.15 – 10.40: New Symbology and Labelling features in QGIS 3.22 and QGIS3.24 v. Kurt Menke, Septima
10.40 – 11.05: Historiske kort i QGIS – fra det lettilgængelige kort til de mere udfordrende kort v. Peder Dam, Odenses By Museer
11.05 – 11.20: Pause
11.20 – 11.25: Introduktion til session 1 af Tour de QGIS
11.30 – 11.50: Tour de QGIS – Session 1, runde 1
11.55 – 12.15: Tour de QGIS – Session 1, runde 2
12.15 – 12.45: Frokost
12.45 – 12.50: Introduktion til session 2 af Tour de QGIS
12.50 – 13.10: Tour de QGIS – Session 2, runde 1
13.15 – 13.35: Tour de QGIS – Session 2, runde 2
13.35 –  13.50: Pause
13.50 – 14.10: Frie vejr- og havdata fra DMI v. Julia Sommer, DMI
14.10 – 14.30: Data er det nye guld – er GIS-medarbejderen den nye guldgraver? v. Christian Greisik
14.30 – 15.15: Ordinær generalforsamling
15.15 – 15.30: Afslutning

Beskrivelse af plenum-oplæg

New Symbology and Labelling features in QGIS 3.22 and QGIS3.24 v. Kurt Menke, Septima
Many new cartographic features have been introduced with the two latest QGIS releases. These include: annotations, new renderers, symbology improvements, geometric expressions, rendering layers as groups, 3D features and enhancements to Print layouts. The talk will cover these new features with examples of each. (Oplægget holdes på engelsk).

Historiske kort i QGIS – fra det lettilgængelige kort til de mere udfordrende kort v. Peder Dam, Odenses By Museer
Peder vil give en generel introduktion til de mest benyttede historiske kort, og derefter fortælle om de mange nye tilgængelige kort på www.historiskekort.dk. Peder vil også vise geo-refereringsfunktionen i QGIS, samt diskutere dens forskelle i forhold til ArcGIS.

Slides kan ses her (link).

Frie vejr- og havdata fra DMI v. Julia Sommer, DMI
Danmarks Meteorologiske Institut indsamler hvert minut store mængder data om vejr og hav. Tidligere har DMI’s data været betalingspålagte, men nu er de gratis tilgængelige i nær-realtid døgnet rundt. DMI’s løsning til frie data gør det muligt løbende at hente de nyeste vejr- og havdata ind i fx QGIS. Kom og hør, hvilke vejr- og havdata der er tilgængelig via DMI’s frie data.

Slides kan ses her (link)

Data er det nye guld – er GIS-medarbejderen den nye guldgraver? v. Christian Greisik
Oplægget fokuserer på den nye virkelighed som mange GIS-medarbejdere allerede oplever i deres dagligdag; fokuseret ændrer sig alene fra geodata til generelle data, temporalitet er blevet et begreb man som GIS-medarbejder skal forholde sig til. Hvor efterlader det GIS-medarbejderen og deres kompetencer? Hvordan spiller vi ind i med vores viden i den nye datarejse? Oplægget vil blive mit take på GIS-medarbejdernes fremtidige rolle og hvor vores styrker og indsatsområder kunne være. Herunder også hvordan vi sikrer en fortsat faglig stemme i en verden af BI- og udviklingskonsulenter.

(Oplægget blev ikke afholdt).

Beskrivelse af Tour de QGIS

I de to sessioner med Tour de QGIS vil en række personer fortælle om noget smart i QGIS ved mere uformelle oplæg rundt om i salen. I løbet af de to sessioner vil det være muligt at høre om følgende:

I session 1 kan du vælge mellem at høre:

Automatisér dine geografiske analyser med modeller v. Lars Agerskov Christensen, Roskilde Kommune
Lars vil vise hvordan du kommer i gang med QGIS modelleringsværktøj (QGIS Modeller). Dette værktøj kan du bruge til at sætte geoprocesseringsværktøjer sammen i én model, hvilket gør det let at køre den samme analyse flere gange. Desuden kan modeller deles, så andre let kan lave en analyse i QGIS. I dette oplæg vil Lars introducere brugergrænsefladen i modelleringsværktøjet og vise eksempler på modeller.

Slides kan ses her (link)

Modellen kan tilgås her (link).

OneDoor i QGIS v. Klavs Pihlkjær, Septima
Septima OneDoor er en søge-service, som søger i en lang række offentlige data såvel som i dine egne data – Der kan fritekst-søges og laves konfliktanalyse. For fundne objekter vises både detaljer og sammenhænge med andre data. OneDoor til QGIS giver adgang til OneDoor direkte fra et panel i QGIS – vi demonstrerer og fortæller om vores overvejelser i forbindelse med implementeringen

QGIS plugin til estimering af skade økonomi ved oversvømmelser v. Bo Victor Thomsen, AestasGIS
GeoFyn – Fyns kommunale GIS samarbejde – har finansieret og igangsat udviklingen af et plugin baseret på QGIS og Postgres til estimering af økonomiske konsekvenser og risici i forbindelse med nutidige og fremtidige oversvømmelses scenarier. Plugin’et er udarbejdet som et 100% “open source” system kan frit installeres og benyttes af alle interessenter. I dette oplæg vil Bo kort beskrive de forskellige modeller og mulighederne mht. beregninger i systemet.

Geoatlas-plugin til QGIS v. Magnus Marius Rohde, GEO
Geo har udviklet et QGIS-plugin, som gør det muligt at trække GeoAtlas Live ind i QGIS. Det giver adgang til Danmarks mest omfattende boringsgrundlag og mulighed for at lave tværsnit i 3D modeller af undergrunden direkte i QGIS. (Brug af pluginet kræver licens).

Slides kan ses her (link).

I session 2 kan du vælge mellem at høre:

Slyr – gør det let at skifte mellem ArcMap og QGIS v. Lene Fischer, Skovskolen – Københavns Universitet
Lene vil vise, hvordan du kan bruge pluginet SLYR til at konvertere ESRIs mxd-dokumenter til QGIS-projektfiler, hvor ESRIs stilarter bevares. Dette gør det let at konvertere fra ESRI til QGIS, fx ved samarbejde hvor medarbejderne bruger forskellige platforme til deres geodata.

Beregning af bassinkapacitet i QGIS  v. Morten Storm, Styrke10
I forbindelse med klimasikring og håndtering af ekstreme regnhændelser indgår regnvandsbassiner for de fleste spildevandsselskabers vedkommende som en kapacitetsbuffer, der skal forhindre oversvømmede kældre og lignende. For at sikre, at den nødvendige kapacitet er til stede i disse buffere, er kendskabet til hvor stort et volumen, der kan håndteres i det enkelte bassin, vigtig. I dette oplæg vil Morten fortælle om hvordan Vandcenter Syd har laserscannet regnvandsbassioner med drone og hvordan de sammen efterfølgende har behandlet de indkomne data i QGIS. Metoden kan – udover den nævnte beregning af bassinvolumener – også anvendes til mange andre formål; f.eks. beregning af volumen i råstofgrave, voldanlæg og lignende.

Data collection with QGIS, Input and Mergin  v. Kurt Menke, Septima
This talk will cover the overall methodology for collecting field data using QGIS with the Mergin service, and the Input app. The Input app is available for both iOS and Android. The Mergin service syncs data between QGIS and the Input app on the mobile device. Lutra Consulting has open sourced Mergin CE making it possible for organizations to set up their own Mergin service.This talk will cover the different ways to set up a project, including best practices (Oplægget holdes på engelsk)

Ordinær generalforsamling

Dagsorden for Generalforsamlingen:

  • 1. Valg af dirigent
  • 2. Valg af referent
  • 3. Bestyrelsens beretning
  • 4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for 2021
  • 5. Planer for det kommende år
  • 6. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent
  • 7. Eventuelle forslag til afstemning
  • 8. Valg af bestyrelse og suppleanter
  • 9. Valg af revisor
  • 10. Eventuelt

 

Ad. pkt. 4- Regnskabet for 2021 kan læses her (link).

Ad. pkt. 6 – Forslag til budgettet for 2022 findes her (link).

Ad. pkt. 7 -Ingen forslag er modtaget.

Ad. pkt. 8 – På valg er: Danny, Michael, Lene, Bo, Ali (suppleant)