QGIS Brugermøde og Generalforsamling 2023
2634
post-template-default,single,single-post,postid-2634,single-format-standard,bridge-core-3.0.5,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,no_animation_on_touch,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-29.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive
9

QGIS Brugermøde og Generalforsamling 2023

Dato og sted

Torsdag d. 27. april kl. 9.15 – 17.30, Bastionen, Nørrevoldgade 63, 5800 Nyborg

Program 

Der kan forekomme ændringer af programmet. Læs mere om de enkelte oplæg nedenfor:

09.15 – 09.45 Registrering og morgenmad
09.45 – 10.00: Velkomst v. Jacob Arpe, QGIS-bestyrelsen og Jacob Juhl Harberg, Teknisk Chef hos Nyborg Kommune
10.00 – 10.25: QGIS som værktøj i projekt til sikring af beskyttede diger 2022-2024 v. Dan Leif Nielsen og Marco Øhlenschlæger Willms, Slots- og Kulturstyrelsen.
10.25 – 10.50: Visualizing DMI Data in QGIS v. Kurt Menke, Septima
10.50 – 11.05: Pause
11.05 – 12.25: Tour de QGIS Tre runder med uformelle oplæg, hvor du kan vælge mellem følgende:

QGIS forms til brug ved dataindtastning v. Michael Riis Trampedach, COWI

Dansk Ikoner for Friluftliv i QGIS Style Repository v. Kurt Menke, Septima

Udrulning af QGIS i (større) organisationer: Anvend brugerprofiler v. Anne Lyngholm, Odense Kommune og Peter Jørgensen, Nyborg Kommune

Brugerdefinerede expressions – en overset mulighed? v. Morten Storm, Styrke 10

Registrering til LER 2, en case fra Region Midtjylland v. Lars Christensen, Region Midt og Henrik Brændskov Larsen, Geopartner

DAI-plugin til QGIS v. Roman Højsager Varinsky, Kerteminde Kommune

12.25 – 13.00: Frokost
13.00 – 13.25: Modernizing the Urban Planning Domain in Ukraine with QGIS: A Case Study v. Yuliia Maksymova og Oleksii Boiko
13.25 – 13.45: QGIS setup for håndtering af 3-arealer på naturstyrelsens arealer v. Mads Olander Rasmussen, Naturstyrelsen
13.45 – 14.10: QGIS hos virksomhederne: Septima, Geopartner, LIFA viser frem
14.10 – 14.20: Pause
14.20 – 14.40: Georeferering af vektorer i QGIS v. Bo Victor Thomsen, AestasGIS 
14.40 – 15.25: Ordinær generalforsamling (læs mere her)
15.25 – 15.30: Afslutning v. Jacob Arpe, Formand QGIS bestyrelsen
15.30 – 17.30: Snak i foyeren og baren er bemandet

 

Beskrivelser af plenumoplæg:

QGIS som værktøj i projekt til sikring af beskyttede diger 2022-2024 v. Dan Leif Nielsen og Marco Øhlenschlæger Willms, Slots- og Kulturstyrelsen
Projektets formål er at skabe et mere retvisende kort over beskyttede sten- og jorddiger, og dermed et forbedret forvaltningsgrundlag for myndighederne. På baggrund af de oprindelige registreringer, er der i samarbejde med SDFI udviklet en metode til verificering og tilpasning af de registrerede diger bl.a. ved hjælp af vektorisering af 4 cm kort. Ved hjælp af overlapsanalyse i forhold til §3, matrikel- og zonekort er digedata automatisk beriget med juridiske oplysninger. Registreringen er fortsat vejledende, og der kan være unøjagtigheder, f.eks. i forbindelse med lovligt udførte dige ændringer. Med de opdaterede data er håbet at digerne også i fremtiden kan være beskyttede så de biologiske, landskabelige og/eller kulturhistoriske værdier bevares.

Slides fra oplægget findes her (link).

Visualizing DMI Data in QGIS v. Kurt Menke, Septima
DMI hosts a lot of interesting data. I will show how you can add many different datasets to QGIS. I will then show some simple workflows you can use with them. The data include: weather stations (MetObs), the Climate Atlas, Radar data (animated via the Temporal Controller) and lightning data with GRIB files.
Oplægget holdes på engelsk.

Slides fra oplægget findes her (link).

Modernizing the Urban Planning Domain in Ukraine with QGIS: A Case Study  v. Oleksii Boiko og Yuliia Maksymova, Julie’s Data team
In
June of 2022, Julie’s Data, a consulting group based in Ukraine, launched a crowdsourcing project intending to create open-source GIS tools for urban planners.
After almost a year of productive work, Oleksii Boiko and Yuliia Maksymova will talk about the initiative, its impact on the domain of Ukrainian urban planning, and the role QGIS played in the project. Oplægget holdes på engelsk og online via webforbindelse til Ukraine.

Slides fra oplægget findes her (link).

QGIS setup for håndtering af 3-arealer på naturstyrelsens arealer v. Mads Olander Rasmussen, Naturstyrelsen
I Naturstyrelsen administrerer vi ca 20.000 § 3 arealer. Kommunerne har det overordnede ansvar, men Naturstyrelsen står selv for besigtigelser og opdatering af registreringerne. For at kunne levere gode data til kommunerne, samt for at sikre at vi lever op til ønsket om at alle arealer opdateres mindst hvert 10. år, er der brug for et system til at holde styr på de mange arealer. Derfor har Naturstyrelsen designet et internt system baseret på en kombination af en ArcGIS Enterprise Portal (database og WebApps), FME (automatisk kvalitetssikring) og QGIS (til desktop brug) til vedligehold af data. Her forsøger vi både at give vores medarbejdere rundt om i landet værktøjer til arbejdsplanlægning, data opdatering i felten, kvalitetssikring og rapportering. I denne præsentation vil der være fokus på anvendelsen af QGIS, til at sikre datakvaliteten i arbejdet med at vedligeholde data.

Slides fra oplægget findes her (link).

Georeferering af vektorer i QGIS v. Bo Victor Thomsen, AestasGIS 
Når man modtager data fra en leverandør, der måske ikke er særlig bekendt med “Best Practices” i GIS miljøet, risikerer man, at disse data er i et koordinatsystem, som QGIS ikke understøtter. Eller er en CAD-fil med data i sit helt eget, interne koordinatsystem. Indtil nu har vi ikke haft mulighed for selv at konvertere og placere sådanne data korrekt i kortet. Men i de seneste versioner af QGIS er funktionen til georeferering  – som før kun kunne bruges til rasterdata – blevet udvidet, således at også vektordata kan georefereres til anerkendte koordinatsystemer. Bo vil gennemgå den nye facilitet med praktiske eksempler. Georefererings faciliteten er blevet udviklet med økonomiske støtte fra QGIS Danmark Brugergruppe.

Slides fra oplægget findes her (link).

Beskrivelser af oplæg i Tour-de-QGIS-sessionen:

QGIS forms til brug ved dataindtastning v. Michael Riis Trampedach, COWI
Forms er et nyttigt værktøj til indtastning af mere komplekse data ved registrering. Ved at lave enten helt simple eller mere komplekse forms lettes arbejdsgangen. Det er muligt at strukturere indtastningen, f.eks. ved hjælp af faner, så kun de relevante felter vises. Valget af filtype (shp, tab, gpkg) har stor betydning for hvordan en form kan bygges op, og hvilke muligheder den vil indeholde. Her form menuen blive gennemgået, og vises eksempler på forms.

(Blev aflyst pga. sygdom)

Dansk Ikoner for Friluftliv i QGIS Style Repo’en v. Kurt Menke, Septima
Lær hvordan I downloader og bruger danske ikoner i QGIS. I skal også lære om QGIS Style Repository. Oplægget holdes på engelsk.

Slides fra oplægget findes her (link).

Udrulning af QGIS i (større) organisationer: Anvend brugerprofiler v. Anne Lyngholm, Odense Kommune og Peter Jørgensen, Nyborg Kommune
Opsætning af QGIS fra bunden er en tidskrævende proces især i organisationer med mange brugere. I indlægget fortæller Anne og Peter om anvendelsen af brugerprofiler med standard opsætninger for bl. a. Projektion, Dataadgange, Printlayouts, Værktøjer, Standardmapper  mm. Så dette enkelt kan rulles ud fx via msi-pakker og IT afdelingens Software Center.

Slides fra oplægget findes her (link).

Brugerdefinerede expressions – en overset mulighed? v. Morten Storm, Styrke 10
Har du ofte behov for komplicerede udtryk skåret over samme læst eller eksterne opslag af enkeltværdier som kilde til en attributværdi? Så er brugerdefinerede expressions måske noget for dig? Hør nærmere om, hvordan man f.eks. kan lave et opslag på terrænkoten i et vilkårligt punkt eller automatisk beregne rotationsvinklen på et punktsymbol, som ligger på et linjesegment på et andet lag.

Slides fra oplægget findes her (link).

Registrering til LER 2, en case fra Region Midtjylland v. Lars Christensen, Region Midt og Henrik Brændskov Larsen, Geopartner 
Oplægget handler om region Midtjyllands løsning til LER 2 registrering, ved hjælp af en QGIS opsætning og tilpasset database. Databasearkitekturen er sammensat så bindinger i relation til LER 2 specifikationer er overholdt på databasen og i QGIS; dette overholdes med constraints i databasen og relationer i QGIS. Tillige er listevalg sikret i forhold til at forhindre fejl i registrering og sikring af overholdelse af LER 2 specifikationen. Lars Christensen, demonstrerer løsningen og redegør for status på digitaliseringsprojektet. Henrik Brændskov Larsen, viser opbygning af arkitektur i den leverede løsning og eksempler på opsætning i QGIS.

Slides fra oplægget findes her (link).

DAI-plugin til QGIS v. Roman Højsager Varinsky, Kerteminde Kommune 
Mange kommuner står foran en opgave af 10-årig gennemgang af §3-beskyttet natur. Denne opgave kan man nu udføre i QGIS med de kendte værktøjer. Der er mange objekter der blot kræver at opdatere en attribut og dette har for Kerteminde Kommunes sagsbehandlere været en hæmsko ift MiljøPortalens eget webbaseret værktøj. I oplægget demonstreres en simpel arbejdsgang. Værktøjet er udviklet af Aestas GIS med finansiering af Region Syddanmark og Region Hovedstaden, med bidrag fra Odense Kommune og Kerteminde Kommune.

(Oplægget blev aflyst)

 

Automatisér dine geografiske analyser med modeller v. Lars Agerskov Christensen, Roskilde Kommune
Lars vil vise hvordan du kommer i gang med QGIS modelleringsværktøj (QGIS Modeller). Dette værktøj kan du bruge til at sætte geoprocesseringsværktøjer sammen i én model, hvilket gør det let at køre den samme analyse flere gange. Desuden kan modeller deles, så andre let kan lave en analyse i QGIS. I dette oplæg vil Lars introducere brugergrænsefladen i modelleringsværktøjet og vise eksempler på modeller.

Dette oplæg var en gentagelse af oplægget fra brugermødet i 2022. Vi takker for at Lars ville træde til med sit oplæg, da der var to andre oplæg der blev aflyst på dagen.

Slides kan ses her (link)

Modellen kan tilgås her (link).

 

Beskrivelser af virksomheds-sessionen:

I denne session er det muligt at gå rundt og høre hvad en række af brugergruppens virksomhedsmedlemmer arbejder med inden for QGIS – bl.a. projekter, arbejdsgange og plugins.

Følgende virksomheder vil præsentere:

  • Septima vil vise hvordan I kan bruge Mergin Maps til indsamling af data i felten, og så vil det være muligt at stille spørgsmål til deres QGIS-kurser. Slides vedr. OneDoor findes her (link).
  • Geopartner vil vise deres to plugins: ‘Map Binding’ der kan bruges til at undersøge bindinger i områder fx i forbindelse med lokalplanlægning eller screening for nye projektområder til fx solenergianlæg. Pluginet ‘Map Reg’, der hjælper ledningsejere med at sikre deres led­ningsoplysninger og oplysninger om ledningernes placering.
  • LIFA vil demonstrere to af deres plugins til QGIS. Den ene er beregnet til administration af grøn registrering i QGIS, og den anden danner bro mellem QGIS og EjdExplorer. Da der har været eksterne bindinger i begge projekter, har vi måttet være lidt kreative. Præsentationen vil ud over en overordnet gennemgang af de to plugins omfatte en gennemgang af diverse problemstillinger ift. deres tekniske opbygning

 

Er du virksomhedsmedlem og har noget som du gerne vil vise, så skriv til bestyrelsen på info@qgis.dk.

 

Tilmelding:

Tilmeldingsfristen er overskrevet.

Husk at tjek at du får tilsendt en email med bekræftelse på din tilmelding – ellers skriv til info@qgis.dk!